Aktuality

Čo máme nové?

Zbierku školských pomôcok posilňujeme novým partnerom

pridal: admin | dátum: 13. marca 2020 | kategória: Novinky

Nedostatok peňazí, generačná chudoba, kríza v rodine, zdravotné problémy, či iná rasa alebo etnická príslušnosť nemôžu byť dôvodom nižšej šance na vzdelávanie u dieťaťa. Zbierkou školských pomôcok sa už roky snažíme dávať deťom zo znevýhodneného prostredia dobrý štart pri nástupe do školy. Nové zberné miesta zbierky, ale aj distribúciu školských pomôcok posilňujeme tento rok organizáciou Teach for Slovakia.

V minuloročnej Zbierke školských pomôcok sa spolu v Slovenskej katolíckej charite vyzbieralo rekordných 40 000 pomôcok. Z toho v Bratislavskej arcidiecéznej charite sa podarilo od darcov vyzbierať takmer 10 000 školských pomôcok. V obidvoch prípadoch išlo o rekordné čísla, čo potvrdzuje obľúbenosť dlhoročnej zbierky pre deti.

Všetky pomôcky sme v rámci Bratislavskej arcidiecéznej charity distribuovali deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré by si ich inak nemohli dovoliť. Vďaka darovaným pomôckam môžu deti prísť do školy pripravené a získavajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť.

Tento rok sme sa rozhodli prepojiť zbierku s organizáciou Teach for Slovakia. Na Slovensku sa táto organizácia snaží vytvárať komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Súčasťou je aj podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá je aj naším cieľom. Prezradíme, že v bratislavskom kraji máme v pláne rozšíriť zberné miesta Zbierky školských pomôcok 2020 nielen Letnou školou Teach for Slovakia, ale aj o vybrané partnerské školy spomínanej organizácie. Časť školských pomôcok, ktoré sa nám zvýšili z minuloročnej zbierky sme už ponúkli organizácii pre deti, ktoré sa tento rok zúčastnia Letnej školy.