Školské pomôcky

Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Zbierku školských pomôcok a teda aj priamo školákov na Slovensku môžete podporiť aj na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

Zberné miesta

BRATISLAVA

Sklad solidarity
Jasovská 6 (na terase), Bratislava – Petržalka
02/622 500 09
utorok, streda, piatok, sobota: 15:00 – 17:00 hod.

Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava
Bc. Karol Vlasák
02/442 50 374
vlasak@charitaba.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Základná škola s Materskou školou sv. Jána Pavla II.

Osloboditeľská 27

831 07 Bratislava – Vajnory

SKALICA

Centrum farskej charity

Mgr. Barbora Vajlová

skalica@charitaba.sk

0910 852 249