Zbierka školských pomôcok

Ekologickú výzvu nevyhadzovať používané, no stále funkčné školské pomôcky a radšej ich darovať, vyhlasuje Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) od 1. júna do 15. septembra 2020.  Zbierka školských pomôcok je medzi darcami veľmi obľúbená a tento rok ju Slovenská katolícka charita realizuje už 11-krát. Minulý rok sa BACH podarilo vyzbierať až 10 000 školských pomôcok. Všetkými darmi charita podporuje deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Najbližšie akcie:

Farská charita Skalica, do Farského kostola v Skalici môžete v soboty a nedele priniesť školské pomôcky od 10:00 – 18:00 hod.

Zberné miesta 2020: