Školské pomôcky

V Zbierke školských pomôcok 2019 Slovenskej katolíckej charity sa tento rok oficiálne spolu vyzbieralo rekordných 40 000 pomôcok. Z toho našej bratislavskej charite ste venovali takmer 10 000 pomôcok, čo je pre nás tiež rekordné číslo! Všetky pomôcky poputujú do rúk detí zo sociálne slabších rodín a detských domovov, ktoré by si ich inak nemohli dovoliť. Ďakujeme vám za vašu obrovskú podporu.

Ak máte záujem, do zbierky sa stále môžete zapojiť či už finančne alebo materiálne do konca tohto roka.

Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Zbierku školských pomôcok a teda aj priamo školákov na Slovensku môžete podporiť aj na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

Zberné miesta

BRATISLAVA

Sklad solidarity
Jasovská 6 (na terase), Bratislava – Petržalka
02/622 500 09
utorok, streda, piatok, sobota: 15:00 – 17:00 hod.

Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava
Bc. Karol Vlasák
02/442 50 374
vlasak@charitaba.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Základná škola s Materskou školou sv. Jána Pavla II.

Osloboditeľská 27

831 07 Bratislava – Vajnory

SKALICA

Centrum farskej charity

Mgr. Barbora Vajlová

skalica@charitaba.sk

0910 852 249