Kontakt

To sme my

SÍDLO BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY (BACH)

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

IČO: 31 780 521

DIČ: 2020974670

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk

Číslo účtu (IBAN):

SK92 3100 0000 0040 1007 8918


DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉ STREDISKO SAMÁRIA

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/ 4341 3180

samaria@charitaba.sk


CENTRUM SOLIDARITY

Jasovská 6 (vstup na terase), 851 07 Bratislava

+421 2 622 500 09

+421 910 842 995

centrumsolidarity@charitaba.sk


AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Heyduková 14, 811 08, Bratislava (4. poschodie)

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk


CENTRUM FARSKEJ CHARITY SKALICA

Skalica

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk


PhDr. Boris Hrdý

riaditeľ BACH

+421 910 842 328

02/442 50 374

hrdy@charitaba.sk

Ing. Miroslava Dančeková

asistentka a personalistka

koordinátorka služby požičiavania zdravotníckych pomôcok

02/442 50 374

sekretariat@charitaba.sk

Ing. Jarmila Bendlová

ekonómka

02/442 50 374

bendlova@charitaba.sk

Mgr. Mária Hvozdíková

manažérka komunikácie a PR

+421 910 852 380

marketing@charitaba.sk

Bc. Sláva Kročková

koordinátorka dobrovoľníkov a Centra solidarity

+421 910 842 995

02/622 500 09

krockova@charitaba.sk

centrumsolidarity@charitaba.sk

Ing. Mária Koporcová

koordinátorka projektu farských charít

+421 910 852 321

fch@charitaba.sk

Ing. Marianna Vanková

pomocná odborná pracovníčka

asistentka koordinátorky projektu farských charít

+421 910 842 752

02/442 50 374 

pomoc@charitaba.sk

Mgr. Margita Orichelová

vedúca Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénnej opatrovateľskej služby

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk

Mgr. Karol Vlasák

vedúci DSS a RS Samária

sociálny pracovník

+421 910 852 381

samaria@charitaba.sk

vlasak@charitaba.sk

Mgr. Daniela Belicová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

belicova@charitaba.sk

Mgr. Vanda Roblová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

roblova@charitaba.sk

Mgr. Zina Halašková

sociálna pracovníčka

02/434 131 80

halaskova@charitaba.sk

Mgr. Barbora Vajlová

sociálna pracovníčka

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk