Kontakt

To sme my

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

IČO: 31 780 521

DIČ:2020974670

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 02/442 50 374

Pošli e-mail

Číslo účtu (IBAN): SK92 3100 0000 0040 1007 8918

RIADITEĽSTVO, Krasinského 6, 821 04 Bratislava      
Riaditeľ PhDr. Boris Hrdý +421 910 842 328 02/442 50 374 Pošli e-mail
Asistentka a personalistka Ing. Miroslava Stružáková 02/442 50 374 Pošli e-mail
Ekonómka Ing. Jarmila Bendlová 02/442 50 374 Pošli e-mail
Asistent sociálnej práce (potravinová pomoc) Mgr. Karol Vlasák +421 910 842 752 Pošli e-mail
 
Požičiavanie pomôcok Krasinského 6, Bratislava – Trnávka (pondelok – piatok) Ing. Miroslava Stružáková 02/442 50 374 9:00 – 12:00 13:00 – 15:30 Pošli e-mail
Koordinátor farských charít Ing. Mária Koporcová +421 910 852 321   Pošli e-mail
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉ STREDISKO SAMÁRIA, Krasinského 6, 821 04 Bratislava
 Vedúca, sociálna pracovníčka Bc. Sláva Kročková  02/434 131 80; 02/442 50 374 +421 910 842 995  Pošli e-mail
Psychologička Mgr. Daniela Belicová 02/434 131 80 Pošli e-mail
Psychologička Mgr. Vanda Roblová 02/434 131 80 Pošli e-mail
Sociálna pracovníčka Mgr. Zina Halašková 02/434 131 80 Pošli e-mail

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI, Heydukova 14, Bratislava (4. poschodie)

Vedúca Mgr. Margita Orichelová +421 904 062 054 Pošli e-mail
TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, Heydukova 14, Bratislava (4. poschodie)
Vedúca Mgr. Margita Orichelová +421 904 062 054 Pošli e-mail

SKLAD SOLIDARITY, Jasovská 6, Bratislava Petržalka
 
02/622 500 09   Pošli e-mail