Kontakt

To sme my

Adresár


Bratislavská arcidiecézna charita (BACH)

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

IČO: 31 780 521

Právna forma:

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

DIČ: 2020974670

Číslo účtu (IBAN): SK 92 3100 0000 0040 1007 8918

Kontakt:

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk


Domov sociálnych služieb
a Rehabilitačné stredisko Samária

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/ 4341 3180

samaria@charitaba.sk


Centrum solidarity

Jasovská 6, 851 07 Bratislava

+421 2 622 500 09

+421 910 842 995

centrumsolidarity@charitaba.sk


Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénna opatrovateľská služba

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk


Služba požičiavania zdravotníckych pomôcok

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk


Centrum farskej charity Skalica

Skalica

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk

Kontakty na zamestnancov


PhDr. Boris Hrdý

riaditeľ BACH

+421 910 842 328

02/442 50 374

hrdy@charitaba.sk

Ing. Miroslava Dančeková

asistentka a personalistka

koordinátorka služby požičiavania zdravotníckych pomôcok

02/442 50 374

sekretariat@charitaba.sk

Ing. Jarmila Bendlová

ekonómka

02/442 50 374

bendlova@charitaba.sk

Mgr. Mária Hvozdíková

manažérka komunikácie a PR

+421 910 852 380

marketing@charitaba.sk

Bc. Sláva Kročková

koordinátorka dobrovoľníkov a Centra solidarity

+421 910 842 995

02/622 500 09

krockova@charitaba.sk

centrumsolidarity@charitaba.sk

Ing. Mária Koporcová

koordinátorka projektu farských charít

+421 910 852 321

fch@charitaba.sk

Ing. Marianna Vanková

pomocná odborná pracovníčka

asistentka koordinátorky projektu farských charít

+421 910 842 752

02/442 50 374 

pomoc@charitaba.sk

Mgr. Margita Orichelová

vedúca Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénnej opatrovateľskej služby

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk

Mgr. Karol Vlasák

vedúci DSS a RS Samária

sociálny pracovník

+421 910 852 381

samaria@charitaba.sk

vlasak@charitaba.sk

Mgr. Daniela Belicová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

belicova@charitaba.sk

Mgr. Vanda Roblová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

roblova@charitaba.sk

Mgr. Zina Halašková

sociálna pracovníčka DSS a RS Samária

02/434 131 80

halaskova@charitaba.sk

Mgr. Barbora Vajlová

sociálna pracovníčka

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk