Kontakt

To sme my

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

IČO: 31 780 521

DIČ:2020974670

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 02/442 50 374

Pošli e-mail

Číslo účtu (IBAN): SK92 3100 0000 0040 1007 8918

 

RIADITEĽSTVO, Krasinského 6, 821 04 Bratislava      
Riaditeľ PhDr. Boris Hrdý +421 910 842 328 02/442 50 374 Pošli e-mail
Zástupkyňa riaditeľa Mgr. Lucia Cibiri 02/434 131 80 02/442 50 374 Pošli e-mail
Asistentka a personalistka Ing. Miroslava Stružáková 02/442 50 374 Pošli e-mail
Ekonómka Ing. Jarmila Bendlová 02/442 50 374 Pošli e-mail
Asistent sociálnej práce (potravinová pomoc) Bc. Karol Vlasák +421 910 842 752 Pošli e-mail
Požičiavanie pomôcok Krasinského 6, Bratislava – Trnávka (pondelok – piatok) Ing. Miroslava Stružáková 02/442 50 374 9:00 – 12:00 13:00 – 15:30 Pošli e-mail
 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉ STREDISKO SAMÁRIA, Krasinského 6, 821 04 Bratislava

 Vedúca Mgr. Lucia Cibiri  02/434 131 80  02/442 50 374  Pošli e-mail
Psychologička Mgr. Daniela Belicová 02/434 131 80 Pošli e-mail
Asistentka sociálnej práce Bc. Slávka Kročková 02/434 131 80 Pošli e-mail
 

DOMOV SENIOROV CHARITAS, Heydukova 14, 811 08 Bratislava, (len 2. poschodie)

Vedúca Mgr. Katarína Adamová +421 910 842 162 Pošli e-mail
Sociálna pracovníčka (umiestnenie a poradenstvo) Mgr. Dominika Galajdová +421 910 842 153 Pošli e-mail
Terapeutka Mgr. Janka Fajkus +421 910 842 153 Pošli e-mail

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI, Heydukova 14, Bratislava (4. poschodie)

Vedúca Mgr. Margita Orichelová +421 904 062 054 Pošli e-mail
TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, Heydukova 14, Bratislava (4. poschodie)
Vedúca Mgr. Margita Orichelová +421 904 062 054 Pošli e-mail

SKLAD SOLIDARITY, Jasovská 6, Bratislava Petržalka
 
 

02/622 500 09

  Pošli e-mail