Kontakt

To sme my

Adresár

Cez veľkonočné sviatky od 1. 4. do 4. 4. 2021 je Bratislavská arcidiecézna charita zatvorená.


Bratislavská arcidiecézna charita (BACH)

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

DIČ: 2020974670

IČO: 31 780 521

Číslo účtu (IBAN): SK 92 3100 0000 0040 1007 8918

Kontakt:

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk


Domov sociálnych služieb
a Rehabilitačné stredisko Samária

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/ 4341 3180

samaria@charitaba.sk


Centrum solidarity

Jasovská 6, 851 07 Bratislava

+421 2 622 500 09

+421 910 842 995

centrumsolidarity@charitaba.sk


Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénna opatrovateľská služba

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk


Služba požičiavania zdravotníckych pomôcok

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk


Centrum farskej charity Skalica

Skalica

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk

Kontakty na zamestnancov


PhDr. Boris Hrdý

riaditeľ BACH

+421 910 842 328

02/442 50 374

hrdy@charitaba.sk

Ing. Miroslava Dančeková

asistentka a personalistka

koordinátorka služby požičiavania zdravotníckych pomôcok

02/442 50 374

sekretariat@charitaba.sk

Ing. Jarmila Bendlová

ekonómka

02/442 50 374

bendlova@charitaba.sk

Mgr. Mária Hvozdíková

manažérka komunikácie a PR

+421 910 852 380

marketing@charitaba.sk

Mgr. Sláva Kročková

koordinátorka dobrovoľníkov a Centra solidarity

+421 910 842 995

02/622 500 09

krockova@charitaba.sk

centrumsolidarity@charitaba.sk

PhDr. Ladislav Jakóczy

koordinátor projektu farských charít

+421 910 852 321

fch@charitaba.sk

Ing. Marianna Vanková

pomocná odborná pracovníčka

asistentka koordinátorky projektu farských charít

+421 910 842 752

02/442 50 374 

pomoc@charitaba.sk

Mgr. Margita Orichelová

vedúca Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénnej opatrovateľskej služby

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk

Mgr. Karol Vlasák

vedúci DSS a RS Samária

sociálny pracovník

+421 910 852 381

samaria@charitaba.sk

vlasak@charitaba.sk

Mgr. Daniela Belicová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

belicova@charitaba.sk

Mgr. Vanda Roblová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

roblova@charitaba.sk

Mgr. Zina Halašková

sociálna pracovníčka DSS a RS Samária

02/434 131 80

halaskova@charitaba.sk

Mgr. Barbora Vajlová

sociálna pracovníčka

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk