Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok

pridal: admin | dátum: 1. júna 2020 | kategória: Novinky

Tradične, na Deň detí, 1. 6. 2020, spúšťame v koordinácii so Slovenskou katolíckou charitou Zbierku školských pomôcok. 11. ročník opäť ponúka možnosť pomôcť deťom v núdzi školskými pomôckami, ktoré už síce nie sú nové, ale stále zachovalé.

Bratislavská arcidiecézna charita sa zbierkou snaží pomôcť sociálne znevýhodneným deťom, dať im možnosť, aby mohli byť v školských laviciach pripravené a mať rovnaké šance na vzdelanie ako ostatné deti.

„Naša pomoc je vždy adresná. Školské pomôcky sme napríklad darovali rodine so šiestimi deťmi, ktorá býva v ubytovni v dezolátnom stave za vysoké nájomné. Práve kvôli mnohým deťom si rodina nevie nájsť podnájom. Školské tašky, papiere, zošity, perá, ceruzky či geometrické pomôcky teda skutočne školákom pomohli a rodičia, ktorí si školské pomôcky u nás vyzdvihli, boli nesmierne vďační za pomoc,“ vysvetľuje sociálny pracovník BACH Karol Vlasák. Minulý rok sa Bratislavskej arcidiecéznej charite podarilo vyzbierať spolu s farskými charitami a spolupracujúcimi organizáciami až rekordných 10 000 školských pomôcok.