Opatrovanie v domácom prostredí

OZNAM:

Do nášho tímu sme nedávno prijali dve nové opatrovateľky, pre ktoré hľadáme klientov na poldenné či celodenné opatrovanie v domácom prostredí. Neváhajte sa nám ozvať, ak viete o niekom, kto by potreboval opatrovateľskú službu.

O nás

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta. Službu zabezpečujeme prostredníctvom opatrovateliek, ktoré fyzickej osobe poskytujú:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, motorika, mobilita, polohovanie),
  • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup, bežné upratovanie),
  • pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, dohľad v určitom čase, rozhovor, duchovné aktivity).

Službu poskytujeme na 4 hodiny alebo 8 hodín za jeden deň / 5 krát v týždni ( od pondelka do piatka ).

Dôležité

Opatrovateľská služba nezahŕňa zdravotnícke výkony a nemožno ju poskytovať, ak sa  na klienta poberá príspevok na opatrovanie.

Opatrovateľskú službu poskytujeme iba v pracovných dňoch  v čase od 7:00 do 15:30 hod.

Cena za hodinu opatrovateľskej služby je  4,50 €.

Kontakt:

Mgr. Margita Orichelová

+421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00)

email: opatrovanie@charitaba.sk

Heydukova 14 (4. poschodie)

811 08 Bratislava

Ekonomicky oprávnené náklady 2018 Ekonomicky oprávnené náklady 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk.