Aktuality

Čo máme nové?

Nové farské charity v Modre a vo Svätom Jure

pridal: admin | dátum: 3. marca 2020 | kategória: Novinky

Od nového roku do našej charitnej rodiny pribudli dve nové farské charity. Farská charita Modra a Farská charita Svätý Jur. „ Farnosť v Modre sme navštívili ešte v lete minulého roku a patrila medzi prvé farnosti, ktoré som ako koordinátorka farských charít kontaktovala s cieľom hovoriť viac o tom, čo sú farské charity, a aké krásne veci môžu tvoriť v komunite. Ďalšia farská charita tento rok vznikla vo Svätom Jure. Tak ako v Modre, aj v Jure sme zažili milé prijatie a snažili sme sa byť nápomocní aj v pomoci jednej rodiny v núdzi. Sme veľmi povzbudení, že sa obe farnosti rozhodli pripojiť medzi farské charity. Vďaka patrí určite miestnym kňazom aj veriacim, dobrovoľníkom, ktorí našli odvahu sa do budovania farskej charity v ich meste či obci pustiť, “ hovorí Mária Koporcová.

Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku,
ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.

Bratislavskej arcidiecéznej charite (BACH) záleží na rozrastaní siete farských charít, pretože aj touto cestou vie efektívnejšie a rýchlejšie dostať pomoc k tým, ktorí to naozaj potrebujú, v rámci celej arcidiecézy, nielen v hlavnom meste (napríklad distribúciou potravinovej pomoci či požičiavaním zdravotníckych pomôcok, realizovaním rôznych zbierok či iných zaujímavých aktivít priamo v regióne). BACH nových členov v charitnej rodine srdečne víta a dobrovoľníkom praje odvahu v pomoci ľuďom v núdzi, či už sú priamo z farností alebo mesta a obce.

V Bratislavskej arcidiecéze máme spolu už jedenásť farských charít. Každá z nich je iná a špeciálna, venujúca sa oblastiam, ktoré sú pre konkrétnu farnosť aktuálne. Dobrovoľníci sa venujú napríklad viacdetným rodinám, doučovaniu, distribúcií potravín, šatstva, pomoci núdznym alebo stretnutiam s mládežou.

Ak by ste sa o fungovaní farskej charity chceli dozvedieť viac, alebo by ste chceli vo svojej farnosti založiť tiež farskú charitu, neváhajte a píšte na fch@charitaba.sk.