Farské charity

Každá z farských charít, ktorá spadá pod Bratislavskú arcidiecéznu charitu, realizuje svoju činnosť podľa potrieb obyvateľov v danej farnosti a možností členov tímu farskej charity.

  1. Farská charita Vajnory
  2. Farská charita Šamorín
  3. Farská charita Skalica
  4. Farská charita Šaštín-Stráže
  5. Farská charita Rača
  6. Farská charita Senec

Čo je farská charita a ako pomáha vo svojej komunite?

Vypočujte si rozhlasovú reláciu RTVS Viera v živote, v ktorej sme vám porozprávali naše skúsenosti. Tu.