Farské charity

 • Farská charita Vajnory
 • Farská charita Marianka
 • Farská charita Boldog
 • Farská charita Skalica
 • Farská charita Šaštín-Stráže
 • Farská charita Blatné
 • Farská charita Rača
 • Farská charita Senec
 • Farská charita Modra
 • Farská charita sv. Jur

Každá z farských charít, ktorá spadá pod Bratislavskú arcidiecéznu charitu (BACH), realizuje svoju činnosť podľa potrieb obyvateľov v danej farnosti a možností členov tímu farskej charity.

Diecézna koordinátorka: Mária Koporcová

kontakt: fch@charitaba.sk, 0910 852 321

Príručka o farskej charite

Čo je farská charita a ako pomáha vo svojej komunite?

 • pomáha starším, dôchodcom a osamelým ľuďom
 • pomáha chorým, ľuďom s telesným a mentálnym postihnutím
 • pomáha ľuďom ohrozeným chudobou (nezamestnaní, dlhodobo chorí, rodiny v núdzi, mnohodetné rodiny, ľudia bez domova, deti z detských domovov, ľudia na okraji spoločnosti, …)
 • pomáha závislým ľuďom (alkohol, drogy, novodobé závislosti, …)
 • venuje sa mládeži (vedie k službe núdznym, tvorivé dielne, zapája ich do života vo farnosti…)
 • pomáha po živelných pohromách, pri odstraňovaní ich následkov
 • ponúka sociálne a právne poradenstvo (pre ľudí v ťažkej životnej, rodinnej a osobnej situácii), kresťanský koučing, duchovné vedenie farníkov
 • formuje farníkov, aby skutkami lásky odpovedali na výzvy a problémy vo farnosti

O pomoci farskej charity, napríklad, v okolí Skalice si môžete vypočuť aj v archíve rozhlasovej relácie RTVS Viera v živote (kliknite tu).

https://www.renovabis.de/laender/mitteleuropa-osteuropa/slowakei/