Farské charity

Každá z farských charít, ktorá spadá pod Bratislavskú arcidiecéznu charitu (BACH), realizuje svoju činnosť podľa potrieb obyvateľov v danej farnosti a možností členov tímu farskej charity.

Diecézna koordinátorka farských charít:

Mária Koporcová

fch@charitaba.sk

+421 910 852 321

Príručka o farskej charite (na stiahnutie)