Aktuality

Čo máme nové?

Centrum solidarity otvárame aj pre farnosti

pridal: admin | dátum: 28. februára 2020 | kategória: Novinky

Darovať oblečenie, kúpiť si ho za symbolickú sumu, využiť sociálne poradenstvo, zorganizovať vzdelávacie stretnutie pre deti či inšpirujúci workshop. Centrum solidarity ponúka Bratislavská arcidiecézna charita aj kňazom a veriacim z farností, ktorí sa radi zapájajú, realizujú rôzne aktivity vo farnosti a pomáhajú núdznym.

Bratislavská arcidiecézna charita pozvala koncom februára do Centra solidarity v Petržalke kňazov z dekanátu Bratislava – Juh, aby tak kňazi na vlastné oči mohli vidieť ako centrum vyzerá, na čo slúži, a aké možnosti ponúka aj pre ich farníkov. Srdečne ďakujeme dekanovi Jozefovi Vadkertimu za jeho ústretovosť aj všetkým kňazom: z Rímskokatolíckej farnosti Svätej Rodiny, Povýšenia sv. Kríža, Kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej, zo Saleziánskeho mládežníckeho strediska na Mamateyovej ulici a z farnosti v Rusovciach, že mali záujem k nám do Centra solidarity prísť a porozprávať sa s nami. Veríme, že sa nám podarí nadviazať v tomto roku spoluprácu aj s ďalšími kňazmi, farnosťami aj aktívnymi veriacimi a prepojiť tak pomoc a podporu núdznych, chorých, detí i seniorov.

Stretnutie s kňazmi je súčasťou nového fungovania Centra solidarity, pôvodne Skladu solidarity. Od nového roku sa Bratislavská arcidiecézna charita snaží, aby sa centrum stalo miestom pre ľudí na rôzne podujatia, charita v ňom poskytuje a sociálnu službu pre ľudí v krízovej životnej situácii. Na prvú akciu petržalského Centra solidarity koncom januára, swap, mohli napríklad návštevníci priniesť vlastné nepoužívané oblečenie a na oplátku si mohli vziať čokoľvek, čo ich zaujalo – topánky, hračky či dokonca riad a iné domáce potreby. Ľudia túto ponuku využili a už krátko po otvorení bolo sem-tam vidieť aj poloprázdne police.