Komu pomáhame

Naše služby sú určené dospelým ľuďom od 18 rokov až do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí majú diagnostikované duševné ochorenie najmä z okruhu schizofrénie.

Pomáhame ľuďom, ktorí v dôsledku svojho chorenia vnímajú stratu sebadôvery, dôvery vo svoje schopnosti, zažívajú ťažkosti v rámci starostlivosti o seba a svoju domácnosť, a hľadajú spôsoby a možnosti ako opätovne obnoviť, či nadobudnúť zručnosti a kompetencie potrebné pre kvalitný a plnohodnotný život.