Aktuality

Čo máme nové?

Potulky Moravou

pridal: admin | dátum: 25. septembra 2019 | kategória: Novinky

Mikulčice, Velehrad, Staré Město, Kopčany. Zamestnanci a klienti Bratislavskej arcidiecéznej charity spolu s Klubom seniorov 18. 9. 2019 spolu výletovali po malebnej českej Morave. Zájazd do Českej republiky podporila finančne mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

18. septembra o 7:00 hod. sme začali výlet spoločným stretnutím – na Hlavnej stanici v Bratislave. Počas cesty sme sa zoznámili, zverili našu cestu pod ochranu Panny Márie a spoločne zaspievali putovné piesne. Našou prvou zastávkou boli Mikulčice. Odborní pracovníci v historickom objekte nám najskôr pustili film, ktorým nás uviedli do histórie daného miesta. Ďalšou prehliadkou sme prešli k zachovalým vykopávkam jedného z dvanástich kostolíkov uchovaných z osady Veľkomoravskej ríše. Po prehliadke spojenej s odborným výkladom sme pokračovali v ceste na Velehrad.

Vo Velehrade sme mali dlhšiu prestávku, zároveň priestor na obed, nasledovala prehliadka mesta, navštívili sme Baziliku Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda, kde sme mali spoločnú svätú omšu. Po nej sme mali priestor na individuálnu prehliadku chrámu a návštevu krýpt.

Program pokračoval v Starom Měste na Morave. V úvode nám bol taktiež pustený inštruktážny film, kde sme spolu s odborným sprievodcom prešli na konkrétne archeologické miesto z dôb Veľkej Moravy, ktorého význam nám bol objasňovaný a spoločnou reflexiou sme o poznatkoch diskutovali. Následne sme si prezreli aj protiľahlý moderný kostolík.

Poslednou zastávkou bola kaplnka v Kopčanoch. Stojí na krásnom mieste, momentálne lokalizovanom už mimo dediny. Kaplnka Sv. Margity aj napriek tomu býva počas sviatkov aktívne využívaná. Jej počiatky siahajú do obdobia Veľkej Moravy a na rozdiel od kostolíkov v Mikulčiciach má známe patrocínium. Od sv. Margity naše kroky smerovali už priamo do Bratislavy, kde sme prišli cca o 18:30 hod. Cestu autobusom sme využívali na vzájomné rozhovory, zdieľanie odborných vedomostí, modlitbu a spev.

Spoločný výlet hodnotíme veľmi pozitívne. Mali sme príležitosť spoznať nové oblasti krajiny a obohatiť svoje vedomosti o nové historické a geografické poznatky. V značnej miere sme mali možnosť rozvíjať svoje myslenie i pamäť. Taktiež spolu s klientmi a seniormi vyšli z každodenného stereotypu a tak zažili istý druh uvoľnenia. V tejto príjemnej atmosfére bola možnosť vzájomne zdieľať svoje postrehy a poznatky.

Krásny a inšpiratívny výlet pre našich klientov aj seniorov by sme nezrealizovali bez finančnej podpory mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorému patrí naša srdečná vďaka.