Potravinová zbierka

Predvianočná potravinová zbierka v predajniach TESCO je ukončená (výsledky). Bratislavskej arcidiecéznej charite ste venovali 7 346,02kg v hodnote 12 892,59 €. Ďakujeme.

Stále však do konca roka môžete núdznym prispieť ONLINE formou.

Zákazníci, ktorí sa ešte nestihli zapojiť alebo chcú pomôcť spolu s Tescom ešte viac, môžu až do 31. decembra 2021 využiť rýchlu a jednoduchú možnosť darovania potravín z pohodlia a bezpečia svojho domova cez službu Tesco Online nákupy. Ľudia si online môžu vybrať z troch balíčkov pomoci – základný v hodnote 5 eur, veľký balíček v hodnote 12 eur alebo balíček pre osamelých seniorov v hodnote 7 eur. Služba Tesco Online nákupy je aktuálne dostupná pre 2,8 milióna zákazníkov, resp. 1,1 milióna domácností na Slovensku.

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) sa pod krídlami Slovenskej katolíckej charity roky zapája do jednej z najväčších potravinových zbierok na Slovensku – Potravinovej TESCO zbierky, ktorá sa koná tradične v novembri v predajniach spoločnosti TESCO. V roku 2020 sa nám a našim spolupracovníkom spolu s dobrovoľníkmi podarilo vyzbierať 12 ton potravín v hodnote 23 000 eur. Len vďaka vám! Veľmi si to vážime. Podporte núdznych aj tento rok.

Kde a ako využívame potravinovú pomoc?

Trvanlivé potraviny BACH a farské charity (Rača, Vajnory, Marianka, sv. Jur, Senec, Šaštín-Stráže, Šamorín), ktoré pod ňu spadajú, využili za posledný rok v terénnej sociálnej práci, pomoci ľuďom v núdzi, rodinám i jednotlivcom.

Trvanlivé potraviny tiež distribuujeme spolupracovníkom a účastníkom potravinovej zbierky, ktorí taktiež pomáhajú tým, ktorí to potrebujú – Centrum rodiny Dúbravka, Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, Domov sv. Jána z Boha, Doma u kapucínov, Centrum pre rodinu Pezinok, RESOTY – Resocializačné komunity.