Pošli tašku

Koronavírus môže vážne poškodiť zdravie seniorov. Najlepšou prevenciou je ostať doma. Mnohí žijú sami, bez pomocnej ruky. Stále si však potrebujú nakúpiť potraviny, vyzdvihnúť lieky či zaplatiť inkaso. A aj túžba po ľudskom kontakte núti starkých chodiť von. Každé opustenie bytu však predstavuje riziko. Nenechajme seniorov napospas osudu. Povedzte nám o osamelom seniorovi vo vašom okolí a my mu pravidelne prinesieme tašku so základnými potravinami, hygienickými potrebami s nejakou drobnosťou, aby videl, že je tu niekto, komu na ňom záleží.

www.poslitasku.sk

Plagát na stiahnutie

Seniorom v núdzi, teda tým, ktorí si tašku pomoci nedokážu z rôznych dôvodov zaplatiť, pomáhame zo zásob trvanlivých potravín a potravinových balíkov, ale aj preplácaním nákupov aj vďaka finančným darom. Všetkým darcom, anonymným aj známym zo srdca ďakujeme za ich podporu a dôveru, ktorú do nás vkladajú. Každý cent využijeme na pomoc seniorov. Veľmi si vážime vašu finančnú podporu, aj slová vďaky, ktoré nám posielate, aj to nás motivuje ďalej neúnavne slúžiť a pomáhať tým, ktorí to v aktuálnej situácii v bratislavskom kraji veľmi potrebujú.


BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

IČO: 31 780 521

DIČ: 2020974670

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk

Číslo účtu (IBAN): SK92 3100 0000 0040 1007 8918

Ďakujeme darcom:

Partneri projektu Pošli tašku: