Aktuality

Čo máme nové?

Pookrejte s nami na Spoločnej púti charít

pridal: admin | dátum: 1. októbra 2019 | kategória: Novinky

Srdečne vás a vašich blízkych pozývame na Spoločnú púť charít, ktorú zastrešuje Slovenská katolícka charita (SKCH). 4. októbra 2019 (v piatok) bude miestom spoločnej modlitby, vďaky i chvály, stretnutí aj rozhovorov, mesto Trnava.

Púť charít organizuje SKCH už vyše 10 rokov v rôznych kútoch Slovenska. Tento rok je miestom stretnutia mesto Trnava. Trnavská arcidiecézna charita si pre pútnikov z blízka i ďaleka pripravila skutočne bohatý program spolu s tradičným oceňovaním pracovníkov jednotlivých charít.

Plánovaný program púte:
8:30 – 10:00 hod.: registrácia účastníkov
09:30 – 10:00 hod.: modlitba sv. ruženca, základné informácie
10:00 – 11:00 hod.: sv. omša v Katedrála sv. Jána Krstiteľa
11:00 hod.: otvorenie Púte charít 2019 – príhovory/Katedrála sv. Jána Krstiteľa
11:10 – 11:30 hod.: oznamy/katedrála sv. Jána Krstiteľa
11:30 – 13:00.: obed/jedáleň OD Jednota, II. poschodie

Počas obeda je možnosť navštíviť jezuitský a františkánsky kostol, tiež uctiť si relikvie sv. Košických mučeníkov, zabezpečený tiež bude vstup na mestskú vežu.

13:00 – 14:20 hod.: oceňovanie pracovníkov jednotlivých charít/bazilika sv. Mikuláša
14:20 – 14:55 hod.: organový koncert/Bazilika sv. Mikuláša
14:55 hod.: záver púte, poďakovanie, 
15:00 – 15:15 hod.: modlitba k Božiemu milosrdenstvu – korunka milosrdenstva/Bazilika sv. Mikuláša
15:15 – 15:45 hod.: prehliadka kaplnky Panny Márie Trnavskej, výklad k milostivému obrazu/Bazilika sv. Mikuláša

Spoločná fotografia minuloročných pútnikov v obci Zákamenné.

Program púte je určený zamestnancom a dobrovoľníkom SKCH, ich rodinným príslušníkom a pozvaným hosťom (cirkevní a spoločenskí predstavitelia, zástupcovia partnerských organizácii, vybraní sponzori a médiá). Na spoločnú svätú omšu sú pozvaní aj všetci klienti, podporovatelia, sympatizanti, ale aj široká verejnosť. 

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte: Patrícia Kravecová, tel. 03 402 132, email: sekretariat@charitatt.sk

Dopravu v rámci celej púte zabezpečujú účastníkom jednotlivé arci/diecézne charity, alebo si ju účastníci púte zabezpečia samostatne. 

Spoločná púť charít sa pravidelne organizuje ako pripomenutie si obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989. Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, keď do svojich rúk prevzala materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov. Po roku 1989 sa mohla SKCH opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH jej sekretariát a desať diecéznych a arcidiecéznych charít, vrátane našej Bratislavskej arcidiecéznej charity. Ročne Slovenská katolícka charita poskytne pomoc viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi.