Pomôžeme seniorom

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) vyhlasuje od 1. 12. do 31. 12. 2019 verejnú zbierku Pomôžeme seniorom 2019, ktorej výťažok poputuje seniorom v núdzi.

Finančný dar môžete zaslať aj priamym bankovým prevodom na samostatný účet zbierky Bratislavskej arcidiecéznej charity, v Prima banke Slovensko, a. s., IBAN SK26 3100 0000 0040 1007 8942.

Prispieť do zbierky tiež darcovia mohli v pondelok 2. decembra 2019, kedy boli zamestnanci a dobrovoľníci BACH v uliciach hlavného mesta s prenosnými pokladničkami, konkrétne na Poštovej ulici a Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste v Bratislave.

Výťažok z verejnej zbierky Pomôžeme seniorom 2019 pôjde jednoznačne seniorom. BACH pomáha seniorom opatrovateľskou službou, priamymi návštevami, pri ktorých poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc, ponúka službu požičiavania zdravotníckych pomôcok, a tiež realizuje projekty, ktoré spájajú mladých dobrovoľníkov a osamelých seniorov.

Všetkým podporovateľom a darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

Schválenie verejnej zbierky Pomôžeme seniorom 2019 MV SR: