Národný týždeň charity

Počas Národného týždňa charity 2019 sme realizovali rôzne aktivity na týchto miestach:

BRATISLAVA

SKALICA

Pondelok 10. 6. 2019

Utorok 11. 6. 2019

Stretnutie so študentmi a žiakmi na tému čo je charita

Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava o 8:20 hod.

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 01 Bratislava o 10:55 hod.

Aktívna pomoc v zariadení sociálnych služieb

DSS Zelený dom

Štvrtok 13. 6. 2019

Prezentácia časopisu CESTA

Centrum Skalice

Utorok 11. 6. 2019

Upratovanie priestoru v okolí Hlavnej stanice v Bratislave

Upratovanie okolia školy

  • Spojená škola sv. Rodiny
  • ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • CSOŠE P.G.Frassatiho
  • Spojená škola Vincenta de Paul

Štvrtok 13. 6. 2019

Prezentácia časopisu CESTA, nám. SNP v Bratislave

Piatok 14. 6. 2019

Stretnutie so žiakmi na tému čo je charita

Súkromná základná škola Štvorlístok

Obdarovanie núdznych

Návšteva Azylového domu útulok Cesta a nocľahárne, Skalica

Prezentácia charity

„Charitný“ stánok v Centre Skalice