Národný týždeň charity 2020

Od 30. 5. až do 5. 6. 2020 sa uskutoční 3. ročník Národného týždňa charity. Celonárodné podujatie organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami s cieľom predstaviť charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska.

Situácia nedovoľuje, aby sa podujatie konalo vo forme „otvorených dverí“ a sprístupnilo jednotlivé zariadenia. Rozhodli sme sa však využiť online priestor, a to naplno. Podujatie zahájime nedeľnou sv. omšou o 16:00 hod., ktorú budeme vysielať naživo na facebooku SKCH (@CaritasSlovakia) a následne bude program pokračovať 5 diskusiami na zaujímavé témy. Diskusie budú prebiehať od pondelka 1.6. do piatka 5.6. v čase od 17:00. Sledovať ich a bude možné prostredníctvom FB stránky charity. Tie priblížia ciele našej organizácie i spôsoby pomoci širokej škále núdznych. Súčasťou podujatia bude výzva, aby sa ľudia zapojili konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc zdieľali na sociálnych sieťach pod hashtagom #SrdcomChariťák. Motto Národného týždňa je „Srdcom chariták“

31. máj 2020 SVÄTÁ OMŠA

archív streamu: facebook Slovenskej katolíckej charity

Priamy prenos z Kostola Povýšenia sv. kríža v Petržalke o 16:00

hlavný celebrant: Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

Livestreamy #SrdcomChariťák 1. – 5.6. 2020 o 17:00 hod.

1. jún 2020 téma: DETI

Helena Stašáková – vedúca Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici, Diecézna charita Žilina

Alexandra Hovancová – riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa, Spišská katolícka charita

Mária Víglašová – koordinátorka advokačných aktivít projektu MIND, SKCH

2. jún 2020 téma: POMOC ĽUĎOM SO ZÁVISLOSŤAMI

Eduard Malatinec – zástupca riaditeľa, Gréckokatolícka charita Prešov

Helena Katonová – Diecézna charita Rožňava

3. jún 2020 téma: DOBROVOĽNÍCTVO A FARSKÉ CHARITY

Juliana Vajlová – dobrovoľníčka z farskej charity Skalica- akčná stredoškoláčka, ktorá dobrovoľníči vo viacerých oblastiach a vďaka svojej mamine žije charitou nielen počas pandémie, Bratislavská arcidiecézna charita

Igor Strýček – koordinátor farských charít, Trnavská arcidiecézna charita

4. jún 2020 téma: ĽUDIA BEZ DOMOVA

Soňa Hlaváčová – vedúca Charitného domu sv. Alžbety a Nocľahárni Emauzy v Košiciach, tento rok získala ocenenie Mesta Košice

Cyril Korpesio – riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice

Juraj Barát – riaditeľ Diecéznej charity Nitre

5. jún 2020 téma: MIGRÁCIA – POMOC CUDZINCOM NA SLOVENSKU

Irina Adamová – projektová manažérka projektu MIND, SKCH

Nina

Online priestor prinesie možnosť sústrediť sa na príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. To pomôže vyvrátiť predsudky a stereotypy v zmýšľaní voči tým, ktorí nás prosia o pomoc. No tým najväčším úmyslom, v ktorý dúfame, je rozšírenie spoločenstva pomáhajúcich. Reagujeme tak na vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla pod tlakom hrozby COVID-19, no ktorej hrozí, že utíchne spolu s obmedzeniami. Novým cieľom podujatia je preto i naďalej šíriť dobré skutky a podieľať sa na tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou našich životov.

Národný týždeň charity realizujeme vďaka podpore projektu MIND, ktorý je financovaný Európskou Komisiou.