Kategória

Jesenná zbierka na charitu

Zbierka na charitu v chrámoch zrušená, ALE je tu možnosť online podpory

Jesenná zbierka na charitu sa mala tento rok konať v chrámoch 28. 11. 2021. Zbierka sa ale kvôli aktuálnym protiepidemiologickým opatreniam ruší. Keďže ide pre našu charitu o podstatnú finančnú pomoc, ponúkame vám možnosť prispieť na účet verejnej zbierky alebo cez darovaciu stránku. Vopred vám ďakujeme za každý prejav solidarity voči núdznym v tomto náročnom čase.

Dnes je Jesenná zbierka na charitu – pomôžte núdznym vo farnosti

Dnes 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Zdôrazňujeme myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vieme pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Veľmi si vážime každý jeden dar a vopred ďakujeme darcom za podporu, či už v kostolnej alebo online forme jesennej zbierky na charitu.

Je to pre mňa veľká škola do života – byť tu pre nich a nie iba pre seba, hovorí sociálna pracovníčka Zina Halašková

Byť tam kde chýba nádej, byť po boku posledných - také je poslanie Bratislavskej arcidiecéznej charity. Počas aktuálnej Jesennej zbierky na charitu vám prinášame rozhovor so sociálnou pracovníčkou, ktorá sa venuje práci s ľuďmi, ktorí trpia duševným ochorením - ako jednoducho hovoríme - v našej Samárii.

Pomáhajte s nami

Podporte online Jesennú zbierku pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu od 21. 11. do 29. 11. 2020. Aj vo farnosti môžete počas pandémie pomôcť ľuďom v núdzi.

Láska - charita - je najúčinnejšie svedectvo, pretože ľuďom zjavuje Božiu lásku.

pápež František