CREOCARITAS

Podporíme tieto aktivity v hodnote 35 887 Eur

Ďakujeme:

  • všetkým darcom, ktorí nám umožnili vyhlásiť grant CREOCARITAS,
  • všetkým tvorcom projektov za záujem, snahu a ochotu rozvíjať rôznymi formami charitnú činnosť vo svojom okolí.

Nebolo možné podporiť všetky žiadosti, veríme však, že CREOCARITAS bude mať pokračovanie aj v roku 2022.

V najbližších dňoch budeme zástupcov vybraných projektov kontaktovať.