Aktuality

Čo máme nové?

Charita a Laudato si‘

pridal: admin | dátum: 16. mája 2020 | kategória: Novinky

Pozývame vás spolu s nami osláviť týždeň Laudato si‘ (16. – 24. 5. 2020). Pripojme sa k tisícom katolíkom z celého sveta a zjednoťme sa, počas osláv 5. výročia vydania encykliky pápeža Františka, ktorá inšpiruje chrániť náš spoločný domov. Aj my sme sa rozhodli cez skutky a vieru riešiť ekologickú krízu.

Nasledujúci týždeň vám budeme prinášať inšpirácie a podnety na chvíle modlitby a premýšľania o tom, čo môžeme aj my urobiť inak. Témou týždňa je „všetko je vzájomne prepojené.“

Pápež František dal pripravované podujatie do pozornosti Cirkvi prostredníctvom videoposolstva publikovaného 3. marca vatikánskym Tlačovým strediskom. „Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ (porov. Laudato si´, 160).

„Obnovujem moju naliehavú výzvu odpovedať na ekologickú krízu. Volanie zeme a volanie chudobných už viac nepočká. Chráňme tvorstvo, dar nášho dobrého Boha Stvoriteľa. Slávme spoločne Týždeň Laudato si´. Nech vás Boh žehná. A nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem.“

Naše inšpirácie: