0

Život je krásny, stojí za to žiť …!

S týmto optimistickým sloganom nás privítala na podujatí, ktoré sa konalo dňa 8. júna 2017 v terapeutickej miestnosti DS Charitas pani PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. z občianskeho združenia Fórum života, ktorá prijala naše pozvanie s cieľom...

0

Pracovná návšteva na Spiši

                             V rámci tvorby a implementácie Štandardov kvality sociálnych služieb sa zamestnanci Bratislavskej arcidiecéznej charity ako aj jej riaditeľ zúčastnili menšieho stretnutia zástupcov...