Aktuality

Čo máme nové?

1. júna 2021

Novinky

Vyhlasujeme grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti

CreoCaritas je najnovšia grantová výzva Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). Žiaci a študenti cirkevných základných, stredných škôl, dobrovoľníci vo farnostiach, aj organizácie slúžiace farskej komunite sa môžu o grant uchádzať od 1. júna do 31. júla 2021. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 36 000 eur.

27. mája 2021

Slovensko

Národný týždeň charity odhalí príbehy pomoci od Bratislavy po Košice

Od 29.5. do 5.6. oslavujeme Národný týždeň charity. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi, predstaví ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré Charita na Slovensku poskytuje. Tento ročník pozývame rozbúchať svoje srdce pre pomoc.

10. mája 2021

Slovensko

Zostarnúť doma neznamená starnúť bez pomoci

Sme v byte len pár sekúnd a už sa ozýva vtipkovanie. Emil je v dobrej nálade, návštevu si užíva a sestra Klára mu s úsmevom odpovedá. V tichosti sledujem ich hru. Svoje repliky poznajú už naspamäť. Malo by ísť len o vyšetrenie – rany, ktoré Emila trápia posledné mesiace, Klára opakovane dezinfikuje a preväzuje raz alebo dvakrát do týždňa. Ale tu ide o niečo viac. V strede obývačky sledujem krásny vzťah postaršieho pána a ošetrovateľky, z ktorých sa stali priatelia.

Služba Pošli tašku

Ukážme seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením, že v tom nie sú sami.

video-voluntier

Jarná zbierka na charitu

Záujem. Pomoc. Flexibilita. Nový smer. Nádej. Profesionálne služby. Radosť. Podpora. Zapojte sa do Jarnej zbierky na charitu a podporte Caritas - lásku, ktorá slúži núdznym.