Zbierka na charitu

Pani Veronika s deťmi, pán Attila či pán Peter sú ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ale nie sú opustení. Z tmy na svetlo im pomáhajú vyjsť pracovníci z katolíckych charít z rôznych kútov Slovenska. Aj vy im môžete pomôcť.

Odvážnej mamine Veronike pomáha náš zamestnanec Martin Takács. Veronika žije po odchode z osady so svojimi deťmi v podnájme v jednom mestečku neďaleko Bratislavy, je zamestnaná a vzorne sa stará o deti. Bratislavská arcidiecézna charita jej dáva materiálnu a potravinovú pomoc. Toto je len jeden zo stovky príbehov našej pomoci, ktorú by sme ale nemohli robiť bez finančnej podpory. Hlavným finančným zdrojom sú Zbierky na charitu, ktoré sa konajú v chrámoch. Vyzbierané financie v Bratislavskej arcidiecéze sú určené na charitné dielo Bratislavskej arcidiecéznej charity. Aktuálna zbierka, počas 1. adventnej nedele (28. 11. 2021), je v chrámoch zrušená. Núdznym však stále môžete pomôcť.

Ak túžite podporiť pomoc Bratislavskej arcidiecéznej charity, využite účet verejnej zbierky: SK18 1100 0000 0029 4411 6341, VS 10. *QR kód zjednoduší platbu v mobile v aplikácii internetbankingu

Účet verejnej zbierky patrí aktuálnej spoločnej vianočnej kampani Slovenskej katolíckej charity a všetkých arci/diecéznych charít na Slovensku, vrátane našej bratislavskej. Zdieľame príbehy našich klientov, ktorým pomáhame, a uchádzame sa spolu o finančnú podporu na realizovanie kvalitných, profesionálnych a komplexných služieb katolíckych charít, ktoré fungujú desiatky rokov. Viac o kampani Ty rozhodni, koľkí postúpia sa dočítate na www.charitapomaha.sk.

Spoločné dielo všetkých arci/diecéznych charít môžete podporiť cez darovaciu stránku (kliknite na obrázok).

Ďakujeme, že aj napriek lockdownu, náročnému obdobiu zo zdravotného i z finančného hľadiska, myslíte na pomoc núdznym.