V zariadeniach

Seniori, ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou a demenciou.

Bližšie informácie k téme dobrovoľníctva poskytne:

Mgr. Dominika Galajdová, sociálna pracovníčka

Pošli e-mail

kontakt: +421 910 842 153

 

Domov seniorov Charitas
Starostlivosť o seniorov a ľudí s Alzheimerovým ochorením

Heydukova 14, II. poschodie

 811 08 Bratislava

Oblasti dobrovoľníctva:

 • rozhovory so seniormi
 • čítanie seniorom
 • spolupráca so sociálnym pracovníkom a terapeutom pri tvorivých aktivitách (napr. hra na gitare, kreslenie, maľovanie)
 • sprevádzanie seniorov na prechádzky mestom,
 • príležitostná úprava interiéru (maľovanie, umytie okien a pod.)
 • výpomoc v kuchyni.

 

Ľudia trpiaci schizofréniou alebo inou duševnou chorobou

Bližšie informácie k téme dobrovoľníctva poskytne:

Mgr. Lucia Cibiri, vedúca DSS a RS Samária

Pošli e-mail

kontakt: +421 2 434 13 180

 

SAMÁRIA – domov pre ľudí s duševným ochorením

Starostlivosť o ľudí s duševným ochorením

Krasinského 6

821 04 Bratislava

Oblasti dobrovoľníctva:

 • spolupráca na programe
 • športové dopoludnie s klientmi Samárie u saleziánov
 • spoločný výlet s klientami (cez víkend, alebo cez týždeň)
 • práca v záhradke a iné pracovné aktivity
 • terapeutické aktivity
 • záujmové činnosti
 • poradenstvo
 • rozvoj pracovných zručností.

Terénna dobrovoľnícka služba

Pomoc seniorom, ktorí sú osamelí, imobilní, potrebujú nakúpiť, priniesť lieky, vyjsť si na prechádzku do parku, prírody, medzi ľudí alebo sa porozprávať. Tento typ dobrovoľníctva sme začali rozvíjať v roku 2014. Realizujeme ho najmä, keď sa na nás s dôverou  obrátia konkrétni ľudia, ktorí hľadajú zodpovedných a serióznych dobrovoľníkov.

 Rozvíjame aj pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi, starostlivosť o nich je pre nás jednou z výziev.

Všetky druhy dobrovoľníckych služieb sú realizované v zmysle platnej legislatívy.

Pošli e-mail