Aktuality

Čo máme nové?

Rozdávame nezábudky

pridal: admin | dátum: 3. októbra 2019 | kategória: Novinky

Pracovníci aj klienti Bratislavskej arcidiecéznej charity sú opäť v uliciach hlavného mesta. Približne piaty krát sa bratislavská charita zapája do Dní nezábudiek. Tento rok rozdáva malé modré kvietky na troch miestach od 2. do 3. októbra.

Kampaň aj celoslovenskú jesennú zbierku už roky organizuje Liga za duševné zdravie. Aj nám v Bratislavskej arcidiecéznej charite je akcia veľmi blízka, keďže sa denne v našom zariadení Samária (Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko) staráme práve o ľudí, ktorí trpia duševnými ochoreniami. Aktuálne pravidelne navštevuje Samáriu spolu 22 klientov, dospelých ľudí od 25 do 62 rokov. Najčastejšie trpia naši klienti schizofréniou a potom príbuznými ochoreniami – ako sú napríklad depresia, halucinácie či manické stavy…

V uliciach Bratislavy sme 2. a 3. októbra:
– pred Lidlom na Račianskej ulici
– pred Lidlom na Galvaniho ulici
– pred Billou na Bajkalskej

sociálna pracovníčka Slávka Kročková (v strede) s klientmi Milošom a Gizkou pred Lidlom na Račianskej ulici

A aký význam má pre nás osveta a celonárodná zbierka Dni nezábudiek? Prečo sme sa aj tento rok vydali do terénu zbierku osobne podporiť? „Liga za duševné zdravie je celoplošná pomoc, podpora a integrácia všetkých ľudí. Tých, ktorí pomáhajú, aj ľudí, ktorí trpia podobnými duševnými ochoreniami ako ľudia, ktorí navštevujú naše zariadenie Samária – Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko. Počas Dní nezábudiek naši klienti môžu nadobúdať a rozvíjať komunikačné zručnosti. Sú v spoločenstve viacerých ľudí, tým pádom sa viac integrujú, vrátane toho, že aj oni ako dobrovoľníci, môžu pomáhať. A to nielen sebe, ale aj druhým. Peniaze, ktoré v pokladničke počas Dní nezábudiek vyzbierajú, nie sú len pre nich, ale aj pre ďalších ľudí, ktorí môžu mať ochorenie dokonca vo väčšom rozsahu ako majú oni. Ide teda aj o prepojenie a súdržnosť, “ vysvetľuje Slávka Kročková, vedúca zariadenia a sociálna pracovníčka Samárie.

Podporiť Ligu za duševné zdravie môžete dobrovoľným príspevkom na modrý kvietok, symbol zraniteľnosti duše, od 2. do 6. októbra 2019 v mestách po celom Slovensku prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach. Prispejete ním aj na nepretržitý chod Linky dôvery Nezábudka. Jej opätovné spustenie po 13 rokoch sa podarilo vďaka minuloročnej kampani Vyliečme nezáujem, a vďaka finančnej podpore z rezervy predsedu vlády SR a telekomunikačného partnera Linky. Prvé telefonáty sa uskutočnili hneď v prvý deň jej spustenia – 1. júla 2019.

S Ligou za duševné zdravie spolupracujeme aj v iných oblastiach. Pred pár týždňami sme sa zúčastnili spolu s ďalšími podobnými zariadeniami športového turnaja. Tiež to prinieslo veľmi pozitívny úžitok, klienti neboli len v našom zariadení Samária, ale boli aj v spoločenstve ďalších ľudí, ktorí navštevujú iné podobné zariadenia. A navyše, naši Samaritáni si rozvíjali aj fyzickú stránku tela, čo je tiež nesmierne potrebné.

Poznámka 7. 10. 2019: Spočítali sme peniažky v krabičke od vás do posledného centa. 630,66 €.

Ďakujeme vám za podporu a úsmevy počas Dní nezábudiek 2019.