Aktuality

Čo máme nové?

Radosť detí v Plaveckom Štvrtku zo školských pomôcok

pridal: admin | dátum: 8. októbra 2018 | kategória: Novinky

Ostatné roky pravidelne vozíme školské pomôcky do Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, bolo tak i tento rok. Pani riaditeľka nás radostne privítala a zorganizovala šikovných deviatakov, aby nám pomohli vyložiť auto plné školských pomôcok. Vzala nás i na exkurziu po jednotlivých triedach, chcela, aby sme videli „jej“ deti, ktorým pomôcky idú. S láskou a hrdosťou nám rozprávala o každej triede a deťoch v nej, vzdelávaní, aktivitách, ktoré s deťmi robia. Momentálne škola žije speváckou súťažou, ktorej sa zúčastní veľká časť žiakov. Len tak, námatkovo, nám 6 detí zaspievalo – a bolo to mocné:

Ja v srdci svetlo mám (This little light of mine)

GJa v srdci svetlo mám,
nech stále vo mne plá.
Ja C v srdci svetlo mám,
nech stále vo mne G plá.
Ja v srdci svetlo mám,
H7 nech stále vo mneEmi plá.
či jeGhmla,Ači je noc, čiG, C, Gje tma.

Dal mi ho Ježiš sám,
nech stále vo mne plá. (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.

Kamkoľvek pôjdem len,
nech stále vo mne plá. (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.