Aktuality

Čo máme nové?

Prechádzka so seniormi

pridal: admin | dátum: 25. septembra 2018 | kategória: Novinky

Domov seniorov Charitas sa aj tento rok zapojil do týždňa dobrovoľníctva, prostredníctvom ktorého sme si naplánovali na sobotu 22.septembra prechádzku so seniormi a dobrovoľníkmi v rámci Starého mesta.

Aj keď od rána pršalo, nestratili sme dobrú náladu. Nakoniec sa nám však vyčasilo a už nám nič nebránilo v tom, aby sme vyštartovali. Naša trasa viedla z Heydukovej ulice do Medickej záhrady, z nej potom na Ondrejský cintorín, kde nám klienti ukázali kde odpočívajú známi ľudia a povedali čo to o histórii. Spiatočná cesta viedla rovnakými chodníčkami späť do Domova seniorov Charitas. Tam sme zhodnotili prechádzku ako úspešnú, poďakovali sme sa dobrovoľníkom, nielen za fyzickú pomoc – riadenie invalidných vozíkov ale aj za príjemnú spoločnosť a ochotu prísť aj v takýto daždivý deň. Prechádzky sa zúčastnili okrem klientov a dobrovoľníkov aj zamestnanci Bratislavskej arcidiecéznej charity, ktorým patrí tiež vďaka.

Milí dobrovoľníci: Martin, Lucia, Juraj, Beáta, Silvia, Klaudia, Monika a Vivienne, ale tiež aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum

ĎAKUJEME vám.