Aktuálne ponuky

Koordinátorka dobrovoľníkov Bratislavskej arcidiecéznej charity:

Ing. Marianna Vanková

+421 910 842 995

vankova@charitaba.sk

Aktuálna ponuka: