Aktuálne ponuky

Koordinátorka dobrovoľníkov Bratislavskej arcidiecéznej charity:

Bc. Sláva Kročková

+421 910 842 995

krockova@charitaba.sk