Aktuálne ponuky

Koordinátorka dobrovoľníkov Bratislavskej arcidiecéznej charity:

Mgr. Sláva Kročková

+421 910 842 995

krockova@charitaba.sk

Aktuálna ponuka:

Staršie ponuky: