Podujatia v Centre solidarity

25. 2. 2020 – Posvätenie priestorov a diskusia s kňazmi z okolitých farností o možnostiach využitia centra (súkromné podujatie)

28. 1. 2020 – SWAP Bratislavskej arcidiecéznej charity (verejné podujatie)