0

Ďakujeme za „potravinársku“ pomoc.

  Zanietený tím Bratislavskej arcidiecéznej charity realizuje v týchto dňoch v poradí štvrtú  a zároveň poslednú tohtoročnú potravinovú pomoc. Chudoba v dnešnej dobe zasahuje nielen starších ľudí, ale mnohokrát aj mladé neúplné rodiny.  Často doplácajú na...

0

Darovali ste 7 ton, ďakujeme!

Spolu takmer 7 ton potravín a hygienických potrieb sme vyzbierali vďaka štedrosti. Tieto postupne budeme rozdeľovať pre rodiny i jednotlivcov, ktorí si nedokážu základné potraviny zabezpečiť.  V predajniach TESCO v Bratislave na Kamennom námestí, v...

0

Dobrovoľníctvo vo Fóre života

V  dňoch 16.9. – 22.9. sa v Bratislave konal 3. ročník týždňa dobrovoľníctva. Aktívne sme sa do neho zapojili aj s klientmi DSS a RS Samária. Počas týždňa bolo na výber veľa dobrovoľníckych aktivít rôznych organizácii, ktoré...

0

Dobro došlo do Domova seniorov Charitas

V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva sme požiadali dobrovoľníkov o pomoc pri maľovaní izieb. Krédom tohtoročného týždňa bol slogan Dobro došlo a podstatou bolo ukázať, že v našom kraji je dobra dosť. Tento „týždeň“ je už niekoľko rokov úspešným...

0

Opatrovateľka do Domova seniorov Charitas

Hľadáme opatrovateľku do nášho zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, na Heydukovej ulici 14, na 2. poschodí. Vašou náplňou práce bude: starostlivosť o klientov zariadenia, zabezpečovanie základných životných potrieb prijímateľov – stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový...

0

Hladá sa Opatrovateľka do Domova seniorov Charitas

Hľadáme opatrovateľku do nášho zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, na Heydukovej ulici 14, na 2. poschodí. Vašou náplňou práce bude: starostlivosť o klientov zariadenia, zabezpečovanie základných životných potrieb prijímateľov – stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový...