0

Chatovačka s klientmi zo Samárie

Dňa 5.5.2017 sme z Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária absolvovali výlet do Modry – Piesok, oblasť Zochova chata. Išli sme tam na výlet s prespaním. Chata bola približne 15 minút od zastávky, dorazili sme na ňu okolo...

0

Máme za sebou zaujímavé pracovné stretnutie

Dňa 11.5.2017 sme v priestoroch Domu Quo Vadis zorganizovali prvé pracovné stretnutie pod názvom „Bližšie pri človeku so sv. Martinom“. Účasť na toto podujatie nám potvrdili viaceré kresťanské organizácie a spoločenstvá, ktoré pôsobia v rámci Bratislavy a pracujú...

0

Jarné upratovanie

  Dnešný deň sa niesol v duchu jarného upratovania.  Nevyhlo sa tomu ani naše auto. Po  výdatnom obede sa klienti z domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska  Samária zúčastnili jarného upratovania. Spolu so sociálnou pracovníčkou si...