0

Hladá sa Opatrovateľka do Domova seniorov Charitas

Hľadáme opatrovateľku do nášho zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, na Heydukovej ulici 14, na 2. poschodí. Vašou náplňou práce bude: starostlivosť o klientov zariadenia, zabezpečovanie základných životných potrieb prijímateľov – stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový...

0

V zdravom tele zdravý duch – alebo športové hry 2017

Jedno stredajšie dopoludnie sa spojila mladá generácia s generáciou tých skôr narodených a spoločne súťažili na športových hrách Domova seniorov Charitas a Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária. Takéto „spojenie“ klientov sa nekonalo prvýkrát, keďže sme už...

0

IWCB pomohla Bratislavskej arcidiecéznej charity k renovácií kancelárskeho vybavenia

Počas posledných mesiacov, sa nám podarilo, za pomoci- IWCB (Medzinárodný klub žien) vymeniť technické vybavenie v rámci viacerých oddelení BACH( Bratislavskej arcidiecéznej charity). Vypracovali sme projekt s názvom : Technika, ktorá nám pomáha byť blízko pri...

0

Erik a Evkin Mini Cooper v akcii

    Blíži sa III. potravinová pomoc v roku 2017. Spojené sú s tým rôzne kroky, ktoré je potrebné zabezpečiť. Jednou z povinností je prevoz balíkov do určených skladov. Požiadali sme preto našich dobrovoľníkov, Erika a Evku, aby...