Kontakty

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
Krasinského 6
821 04 Bratislava
 IČO:  317 80 521  
 DIČ:  2020974670
 Email: charitaba@charitaba.sk
 web:  www.charitaba.sk  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4010078918/3100
IBAN: SK92 3100 0000 0040 1007 8918
Riaditeľ
 PhDr. Boris Hrdý +421 2 442 50 374 Pošli email
 +421 910 842 328
Sekretariát

Ing. Miroslava Stružáková

+421 2 442 50 374  Pošli email
Zástupca riaditeľa  
 Mgr.  Lucia Cibiri +421 2 442 50 374 Pošli email
 +421 2 434 13 180
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉ STREDISKO SAMÁRIA
Krasinského 6 
821 04 Bratislava
    +421 2 434 13 180 Pošli email
Vedúca DSS a RS Samária 
Mgr. Lucia Cibiri  +421 2 434 13 180  Pošli email
DOMOV SENIOROV CHARITAS
Heydukova 14 (2. poschodie)
811 08 Bratislava
Vedúca Domova seniorov Charitas
Mgr. Katarína Adamová +421 910 842 162 Pošli email
Arteterapeut
Mgr. Janka Fajkus +421 910 842 153  Pošli email
Sociálna pracovníčka
Mgr. Dominika Kožuchová +421 910 842 153 Pošli email
Umiestnenie a poradenstvo
Mgr. Dominika Kožuchová +421 910 842 153 Pošli email
AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI - ADOS CHARITA
Heydukova 14 (4. poschodie)
811 08 Bratislava
 Mgr. Margita Orichelová  +421 904 062 054   Pošli email
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:00 - 8:00
Utorok: 7:00 - 8:00
Streda: 7:00 - 8:00
Štvrtok: 7:00 - 8:00  
Piatok: 7:00 - 8:00  8:00 - 11:00 klienti na objednávku
TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Heydukova 14 (4. poschodie)
811 08 Bratislava
Mgr. Margita Orichelová +421 904 062 054 Pošli email
POŽIČIAVANIE POMÔCOK
Krasinského 6
821 04 Bratislava
Ing. Miroslava Stružáková +421 2 442 50 374 Pošli email