Starostlivosť o seniorov

1-DSC_0202

 Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 nájdete TU

 

 

 V rámci starostlivosti o seniorov a fyzické osoby odkázané na pomoc iných ponúkame a zabezpečujeme:

 Naši klienti
  • nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť v príjemnom a novom prostredí,
  • ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovanú vlastným odborným personálom,
  • aktivizáciu našich seniorov k spoluvytváraniu svojho každodenného programu,
  • ponuku rôznych psychosociálnych aktivít zohľadňujúcich individuálne potreby seniorov

 Aké druhy zariadení prevádzkujeme?

Zariadenie pre seniorov

 Určené pre:
  • osobu v dôchodkovom veku a odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby najmenej stupeň IV na základe rozhodnutia obce, alebo mestskej časti,
  • osobu v dôchodkovom veku a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti je potrebné podať na obecný alebo miestny úrad podľa trvalého pobytu posudzovanej osoby.

Cenník-ZPS

DSC_0109

Špecializované zariadenie

  • určené pre fyzické osoby:

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V. a so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, Pervazívna vývinová choroba, Skleróza multiplex, Schizofrénia, Demencia, Hluchoslepota, AIDS, Organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

1-S. Martausová medzi seniormi v DS CHaritas
1-1-red-23955_640-002

Ako postupovať v prípade záujmu o umiestnenie?

1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (obec, miestny úrad, samosprávny kraj)

2. Požiadať o umiestnenie do Domova seniorov Charitas

Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení DS Charitas


KONTAKTY

 Vedúca zariadenia

Mgr. Katarína Adamová, vedúca

mobil: +421 910 842 162

email: adamova(zav.)charitaba.sk

Žiadosti o umiestnenie

Mgr. Dominika Kožuchová

mobil: +421 910 842 153

email: dscharitas(zav.)charitaba.sk

Terapeut

Mgr. Janka Fajkus

mobil: +421 910 842 153

email: terapeut(zav.)charitaba.sk

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA