Opatrujeme

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta.

Službu zabezpečujeme prostredníctvom opatrovateliek, ktoré fyzickej osobe poskytujú:

pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, motorika, mobilita, polohovanie),
pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup, bežné upratovanie),
pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, dohľad v určitom čase, rozhovor, duchovné aktivity).

Minimálny rozsah služby je 2 hodiny. Službu je možné poskytnúť aj na viac hodín, podľa dohody.

Opatrovateľskú službu poskytujeme iba v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:30 hod.

Cena za hodinu opatrovateľskej služby je  v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 3,50 €.

Kontakt:

Mgr. Margita Orichelová

+421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00)

email: opatrovanie(zav.)charitaba.sk

Heydukova 14 (5. poschodie)

811 08 Bratislava

 

%d blogerom sa páči toto: