Ošetrujeme

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS CHARITA, poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií na území mesta Bratislava.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ je určená:

imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie,
pacientom po hospitalizácii,
pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je nutné, aby boli hospitalizovaní na lôžkovom oddelení,
pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie,
rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovo-cievnym ochorením a pod.),
pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Je plne hradená zdravotnou poisťovňou klienta (Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION, Dôvera).

Ošetrovateľské služby zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry s praxou na lôžkových oddeleniach. Ošetrovanie je možné kombinovať s opatrovateľskou službou.

 

Podmienky:

odporúčanie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vydáva ošetrujúci lekár pacienta návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.


 

Ošetrovateľské úkony:

starostlivosť o permanentný katéter, cievkovanie
podávanie všetkých druhov injekcií, infúzií
kŕmenie sondou
polohovanie pacienta
meranie fyziologických funkcií
podávanie liekov a ich kontrola užívania
odber biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch
starostlivosť o diabetika (podávanie inzulínu, meranie glykémie)
starostlivosť o imobilného pacienta
komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
polohovanie chorého, prevencia a liečba dekubitov
podávanie zábalov, aplikácia roztokov a mastí
ošetrovateľská rehabilitácia
komplexná starostlivosť v terminálnom štádiu ochorenia
ošetrenie stomií
iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

 

Ordinačné hodiny:

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

5. poschodie

Pondelok:  7:00 – 8:00
Utorok:  7:00 – 8:00
Streda:  7:00 – 8:00
Štvrtok:  7:00 – 8:00
Piatok:  7:00 – 8:00  8:00 – 11:00 – Klienti na objednávku

Ošetrovateľská služba sa poskytuje iba v pracovné dni v čase od 7. do 16. hodiny.

Kontakt:

Bc. Margita Orichelová

+421 904 062 054

email: ados(zav.)charitaba.sk

%d blogerom sa páči toto: