Duševne chorým

DSS a RS Samária bola otvorená v r. 1997 a doteraz funguje ako denné centrum pre psychicky chorých ľudí, trpiacich schizofréniou a jej príbuzným ochoreniam, ktorí pre svoju chorobu, prerušia štúdium na škole, výkon zamestnania resp. sú kvôli chorobe invalidizovaní.

Sme miestom prijatia, zariadením rodinného typu s kapacitou 15 miest. To nám umožňuje pristupovať ku každému z nich individuálne. Naši klienti nachádzajú v našom centre podporu v ťažkých časoch. Pomáhame im a učíme ich kráčať životom radostne aj s ochorením. Podporujeme ich sebavedomie, životaschopnosť a samostatnosť, v bezpečnom, no častokrát aj dobrodružnom priateľskom prostredí.

Sídlime v priestoroch rodinného domu na Krasinského ulici č. 6. Klientom sa venujeme v pracovných dňoch v čase od 9:00 – 15:00. V službách je zahrnuté aj stravovanie.

V DSS a RS Samária ponúkame veľa zaujímavých aktivít:

Rešpektujeme a rozvíjame jedinečnosť našich klientov, ich psychický, telesný, sociálny aj duchovný ľudský rozmer.


 

Sociálna rovina:

základné sociálne poradenstvo
tvorba individuálnych rozvojových plánov pre klientov
podporovanie samostatnosti – iniciatíva klientov
rozvoj sociálnych a praktických zručností
spoločnosť a podpora ľudí s podobným osudom
návštevy a besedy so zaujímavými hosťami, oslavy


 

Psychologická rovina:

muzikoterapia, koncentratívne – pohybová terapia, ergoterapia, arteterapia
stimulácia kognitívnych funkcií: trénujeme intelekt, pamäť, pozornosť, rozširovanie všeobecného rozhľadu
stimulácia senzomotoriky
psychohygiena – relaxačné aktivity – hry,
rozvoj kreativity: práca s rôznym materiálom, práca s hlinou (výroba keramiky: modelovanie, práca na hrnčiarskom kruhu, glazovanie výrobkov), maľovanie na sklo, vyšívanie


 

Spirituálna rovina:

duchovný program
kultúrne podujatia (kino, výstavy)


 

Fyzická rovina:

športové a pohybové aktivity, aj v telocvični
cvičenie na chrbticu
prechádzky do prírody aj celodenné výlety

Príďte sa pozrieť medzi nás!

 

Dohodnite si návštevu prosím vopred a kontaktujte nás:

DSS a RS Samária
Krasinského 6
821 04 Bratislava
telefón: 02/ 4341 3180

email: samaria(zav)charitaba.sk

 
%d blogerom sa páči toto: