Aktuality

Čo máme nové?

Materiálneho máme dostatok, chýba nám vzťah, ktorý chceme budovať

pridal: admin | dátum: 12. novembra 2021 | kategória: Slovensko

„Chudobných máte vždy medzi sebou“ (Mk 14, 7) – názov témy posolstva pápeža Františka k 5. svetovému dňu chudobných, ktorý si pripomíname už túto nedeľu, 14. novembra. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti poslednú časť relácie Nablízku núdznym, ktorá sa vysiela v TV Lux. Spolu s kolegami z trnavskej a prešovskej charity sme diskutovali o našich sieťach pomoci, domoch solidarity, farských charitách i potravinových zbierkach.

„Nechceme fungovať ako tí, ktorí niekomu medzi dverami dajú balíček potravín, alebo splnia nejaké jeho materiálne potreby, ale radi by sme pracovali s našimi klientami tak, aby videli svoju vlastnú dôstojnosť, veľkosť, aby cítili ľudské prijatie, povedzme aj to Božie prijatie. Lebo okrem toho, že majú takéto potreby, nejakej materiálnej alebo potravinovej pomoci, oveľa častejšie sú ich potreby spojené s dušou, spiritualitou, s ľudským prijatím. V tomto smere je ich chudoba oveľa väčšia,“ hovorí Martin Takács, pomocný odborný pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity. Ak vás téma zaujíma, dozviete sa viac v relácii Nablízku núdznym z 12. 11. 2021, ktorú moderovala Alžbeta Živčáková. Ďakujeme.