Kategória

podcast Charita pomáha

Ľudské potreby nie sú iba v balíčku potravín

ROZHOVOR: „To, čo vnímam ako najväčšiu núdzu, o ktorú by sa charita v súčasnosti mala zaujímať, je podľa mňa núdza ľudskosti, núdza ľudskej dôstojnosti pre tých, ktorí sú núdzni, pre tých, ktorí sú chudobní, " zdieľa svoje skúsenosti v pomoci chudobným Martin Takács, odborný pomocný pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity. Ako konkrétne by sa pomoc, láska a charita mala prejavovať v našich životoch? O čo sa v charite snažíme?