Aktuality

Čo máme nové?

Jesenná zbierka na charitu 2019

pridal: admin | dátum: 29. novembra 2019 | kategória: Novinky

Zbierka na charitu v chrámoch je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu.

Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy.

Tieto zbierky majú pre činnosť arci/diecéznych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. 

Spomínané zbierky sú dôležitým zdrojom financií aj pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu. Nie však jediným, bratislavská charita má aj iné zdroje. Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity vysvetľuje, kde sa peniaze zo zbierky využívajú: „Snažíme sa peniažky vrátiť naspäť do farností, najmä cez projekt farských charít. Ľudí povzbudzujeme, aby založili farskú charitu, svojou činnosťou sa tak môžu obracať na ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Práve takýmto spôsobom chceme vrátiť peniaze do miestnych farností. Navyše, máme aj program, peniaze do farností, v ktorých nie sú založené farské charity, a ak existuje nejaká požiadavka na pomoc alebo podporu, tak vieme aj takýmto spôsobom podporiť farnosť a ľudí vo farnosti. „

Ďakujeme Vám za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.