Aktuality

Čo máme nové?

Dnes je Jesenná zbierka na charitu – pomôžte núdznym vo farnosti

pridal: admin | dátum: 29. novembra 2020 | kategória: Jesenná zbierka na charitu

Dnes 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj ONLINE.

Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk.

Zdôrazňujeme myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vieme pomôcť aj zo spomínanej zbierky.

Peniaze zo zbierky na charitu z tohtoročnej jari využil na pomoc chudobným, napríklad, kňaz Pavol Póša z Farnosti Svätý Jur: „Asi to najťažšie, čo môže byť, je urobiť prvý krok. Opýtať sa ľudí, byť pozorný na ich slová, čo hovoria, ísť kdesi za nimi. Počuť aj to nevypovedané. Nie každý človek sa má tak dobre ako my. Sú ľudia, ktorí reálne potrebujú v prvom rade čas, od niekoho, kto ich vypočuje, potrebujú záujem žiť vo vzťahoch. Okrem toho potrebujú nielen pekné slová, ktoré povzbudia, ale aj konkrétne veci, ktoré môžu byť pre nich naozaj pre nich veľmi, veľmi dôležité. Čiže, aby aj skutok, aj ruka, doprevadila slovo. Máme slová plné lásky, ale niekedy ťažko sa nám urobí nejaký krok k niekomu navyše. A práve aj táto zbierka môže byť pre niekoho neadresná. Človek dá nejaký peniaz, do košíka, na účet, a má dobrý pocit pred Pánom Bohom, že niečo aj dobré urobil, ale na druhej strane má možno aj takú vnútornú pochybnosť, že však ktovie, aký je efekt s tými peniazmi. Ako Ježiš hovorí, po ovocí ich poznáte, aj tieto peniaze môžu priniesť reálne, skutočné ovocie, aj okolo nás. Stačí možnosti, ktoré sa nám ponúkajú, využiť. A zo zbierky na charitu sa dá pomôcť ľuďom okolo nás, ktorých stretávame, ktorí nekričia, že to potrebujú, ale sú veci, ktoré im môžu do života, aj vďaka tejto zbierke konkrétne pomôcť.“

Podľa kňaza Pavla Póšu život prináša rôzne podnety a stačí, keď je človek vnímavý na potreby aktuálnej doby, v ktorej žijeme. Napríklad, pri realizovaní tábora pre deti si všimol, že jedna mamička má viac detí. Neskôr zistil, že tatino v rodine doma chýba. Pavol Póša sa tak snažil urobiť aj počas letného tábora deťom zľavu. Keď sa po čase opäť s mamičkou stretol, zarozprávali sa a zistil, že reálne jej ešte môže viac pomôcť. A zo zbierky na charitu zabezpečil potrebné.

Veľmi si vážime každý jeden dar a vopred ďakujeme darcom za podporu, či už v kostolnej alebo online forme jesennej zbierky na charitu.