Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu

pridal: admin | dátum: 24. februára 2020 | kategória: Novinky

V Bratislavskej arcidiecéznej charite túžime hovoriť konkrétnejšie o tom, v akých oblastiach a komu, deň čo deň pomáhame. Cítime totiž obrovskú vďaku voči veriacim, darcom, ktorí nás roky nezištne podporujú v zbierkach na charitu, dvakrát do roka, ktoré sa realizujú v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy. Tiež chceme, aby tí, ktorí stále nenašli pomoc, sa o nej dopočuli.

Bez finančnej a duchovnej podpory veriacich Bratislavskej arcidiecézy, by sme viaceré služby nemohli ponúkať. Zo srdca Vám za to celý kolektív BACH ďakuje.

Slúžime chorým, seniorom, núdznym, snažíme sa nikoho neodmietať; byť solidárni; chceme byť blízko pri človeku. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi. Opatrujeme a ošetrujeme ľudí v ich domácnostiach, staráme sa o ľudí s duševným ochorením, distribuujeme materiálnu aj potravinovú pomoc rodinám, seniorom i jednotlivcom v životnej kríze, požičiavame zdravotnícke pomôcky, realizujeme dobrovoľnícke projekty na pomoc osamelým, koordinujeme zakladanie nových farských charít, zapájame sa do Zbierky školských pomôcok, po novom prevádzkujeme Centrum solidarity, kde budujeme nový priestor pre ekologicky zodpovednú komunitu, vrátane detí a mládeže. Podrobnejšie informácie o našich službách si môžete prečítať na našej webovej stránke www.charitaba.sk alebo môžete sledovať na facebook @bratislavskacharita.