Aktuality

Čo máme nové?

Deň otvorených dverí v DSS a RS Samária

pridal: admin | dátum: 9. novembra 2018 | kategória: Novinky

Pri príležitosti 20. výročia sa dňa 7.11.2018 konal v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária „Deň otvorených dverí“.

Začali sme sv. omšou, ktorú celebroval o. Jozef Kožuch, s hudobným doprovodom detských umelcov pod vedením Vlada Bisa a Márie Čírovej. Následne sme v priateľskej atmosfére otvorili dvere nášho zariadenia pre pozvaných hostí i náhodných okoloidúcich. Program sa niesol v duchu rozhovorov, spevu a kreatívnej tvorby. Dovolili sme ľuďom nahliadnuť nielen do našich priestorov na ul. Krasinského 6, ale aj do našich sŕdc. Ďakujeme všetkým zamestnancom, klientom i dobrovoľníkom, ktorí aktívne prispeli k tomu, aby sme mohli spolu prežiť krásny čas! Taktiež vďaka patrí všetkým hosťom, ktorí prejavili záujem a navštívili nás. Tešíme sa na vás aj v budúcom roku!

Vaši Samaritáni