Darujte 2%

MENÍME ŽIVOTNÉ PRÍBEHY ĽUDÍ – VY MôŽETE TIEŽ

Venujte svoje 𝟮 % a podporte Bratislavskú arcidiecéznu charitu v každodennej snahe pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi. Zabezpečujeme jedlo a materiálne balíčky viac ako 𝟭𝟬𝟬𝟬 ľuďom bez domova, rodinám či osamelým jednotlivcom v núdzi, opatrujeme vyše 𝟭𝟬𝟬 seniorov v ich domácnostiach; prevádzkujeme denný stacionár pre 𝟭𝟱 osôb trpiacich vážnym duševným ochorením, zabezpečujeme službu Pošli tašku na pomoc seniorom a zdravotne znevýhodneným ľuďom počas pandémie. A najmä, sme tu pre všetkých, ktorí sa nemajú o koho oprieť.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%:

Obchodné meno/názov: Bratislavská arcidiecézna charita

Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IČO: 31780521

Adresa/sídlo: Krasinského 6, Bratislava, 821 04

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2%. Zamestnávateľ vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

b/ Vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2%.

Z Potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítate: 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Ak ste v roku 2020 odpracovali ako dobrovoľník/-čka minimálne 40 hodín pre našu organizáciu a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte prosím našu hlavnú koordinátorku dobrovoľníkov Slávu Kročkovú: krockova@charitaba.sk. Dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej práci, môžete poukázať Bratislavskej arcidiecéznej charite. Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, dáte nám tak o sebe vedieť. Za túto informáciu Vám vopred ďakujeme.


2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A

– fyzická osoba typ B

Ak ste v roku 2020 odpracovali odpracovali ako dobrovoľník/-čka minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA na daňový úrad.

Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1 % z dane.

Ďakujeme!