Aktuality

Čo máme nové?

Charitné dielo chceme budovať spolu

pridal: admin | dátum: 26. októbra 2021 | kategória: CreoCaritas

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) realizuje pomoc chudobným cez svojich zamestnancov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a farské charity. Žije v komunitách, domovoch klientov, na miestach prírodného či ľudského nešťastia, dôraz kladie na prácu v teréne. Výsledky práce a spätná väzba od organizácií či klientov, vrátane takmer dvojročnej pandémie Covid-19 potvrdzujú, že aj takýto spôsob pomoci má zmysel. Pre osamelých, chorých a chudobných BACH založila ďalšie projekty – Pošli tašku či grant CreoCaritas. Verejnosť chce motivovať ku kreatívnej charitatívnej službe, ktorá môže mať rôzne podoby. Cieľom je SPOLU budovať charitné dielo. Prečo je dôležité, aby Charita žila aj v komunitách, a aké projekty získali podporu? Odpovedá riaditeľ bratislavskej charity Boris Hrdý.

Počas pandémie ste začali viac hovoriť o tom, že o peniaze zo zbierky na charitu, ktorá sa koná na jar či jeseň v kostoloch a online, môžu požiadať aj ľudia mimo Charity, z farností bratislavskej arcidiecézy. Čo vás k tomu motivuje?

Uvedomili sme si, že chceme, aby sa do charitatívnej činnosti zapájala aj širšia časť bratislavskej arcidiecézy. Jednoducho, prispievajú všetci, tak nech majú ľudia možnosť zapojiť sa sčasti aj do pomoci. Charitné dielo chceme budovať spolu.

Vo vašej arcidiecéze každý, kto túži podporiť dobrý skutok a napríklad pomôcť konkrétnej rodine, mohol požiadať o finančnú podporu kňaza vo farnosti, ktorú navštevuje. Stále to takto platí?

Áno, ak sa nájde spoločenstvo ľudí, ktorí majú nejaký nápad a súvisí s charitatívnym pôsobením, od roku 2015 môžu ľudia žiadať o peniaze, a nie je to podmienené žiadnym projektom. Ak  niekto potrebuje nakúpiť školské pomôcky alebo potraviny, zaplatiť nájom a nemá na to finančné prostriedky, môže požiadať o peniaze cez kňaza. Miestny kňaz žiada o súhlas dekana, dekan zozbiera žiadosti a požiada za všetkých Bratislavskú arcidiecézu spolu s Charitou. Doteraz išlo o stovku prípadov pomoci.

Vy ste však tento rok pridali aj ďalšiu možnosť, vymysleli ste grant CreoCaritas. Prečo ďalšia takáto iniciatíva?

Nápad sa zrodil v čase, keď už existovala podpora cez peniaze do farností, ktorú sme spomínali. Chceli sme tomu dať istý systém, ktorý by mohol byť základom pre vznik farského spoločenstva, ktoré nazývame farská charita. CreoCaritas je teda aj podporou farskej charity. Grant môžu však čerpať okrem farských charít už existujúce spoločenstvá či organizácie, ktoré pôsobia vo farnosti, na ktoré sa spolieha aj kňaz a vidí ich zmysluplné aktivity. Grant sme ponúkli aj školám, kde tiež chceme podporiť charitatívne správanie a dobročinnosť u žiakov a študentov.

Aká bola odozva na grantovú výzvu?

Zapojilo sa 25 projektov. Z nich sme podporili 17 projektov vo výške 35 887 eur. Naším zámerom bolo podporiť udržateľnosť. Niečo, čo vznikne, a bude žiť naďalej, čo nám vytvorí priestor na to, aby sme mohli pôsobiť. Víťazné projekty sú zverejnené na našej stránke www.charitaba.sk. Podporili sme napríklad tvorbu kontajnerového priestoru na ďalšie aktivity vo farnosti, posedenie pre komunitné stretnutia, rôzne kurzy pre deti a mládež, školské aktivity, ale aj komunitnú sociálnu prácu, prácu farských charít, podporné skupiny pre ženy po spontánnej strate dieťaťa počas tehotenstva, projekt na podporu matiek samoživiteliek, sociálny taxík…

Akú máte ambíciu? Predsa len, nie je obvyklé, aby charity dávali možnosť čerpania finančných prostriedkov.

Nemal som veľké oči ohľadom záujmu o grant, ale vo väčšine som dostal pozitívne ohlasy, že konečne s niečím takýmto charita prišla. Niektorí prejavili dokonca aj také nadšenie, že myšlienku grantu rozširovali ďalej sami a pýtali sa, či môžu. Vravím, že áno, budeme len radi. O to nám ide. Nechceme si len splniť nejakú čiaročku v zozname, a že nám peniaze ostanú doma, lebo sa nikto neohlásil. Práve naopak, jedným z našich cieľov je šírenie charitného diela.

Aktuálne prebieha realizácia projektov až do konca januára, potom bude vyúčtovanie. Čo bude ďalej?

Určite chceme viac hovoriť o aktuálnej pomoci a čo všetko sa aj vďaka grantu, a teda darcom v zbierke na charitu, podarilo vytvoriť a akú pomoc môžu ľudia vyhľadať. V jarnom období 2022 chceme zase vyhlásiť nové kolo CreoCaritas. Aj keď je to pilotný projekt, podpora z arcidiecézy je. Verím, že doložíme výsledky a presvedčíme ďalších, že to má zmysel.

Podrobné výsledky podporených projektov si môžete prečítať tu.