Aktuality

Čo máme nové?

Charita v Šaštíne dostala podporu

pridal: admin | dátum: 6. februára 2019 | kategória: Novinky

Šaštín-Stráže 1. 2. 2019. Aktivity, ktoré realizujú dobrovoľníci Farskej charity Šaštín-Stráže, sú významnou podporou pre rodiny a jednotlivcov v núdzi, či seniorov odkázaných na pomoc iných.


Rozmanitosť služby Farskej charity potvrdzuje aj plánované predveľkonočné upratovanie areálu Národnej Svätyne a pripravovaná potravinová zbierka pre núdznych, ktorú už tradične organizuje v spolupráci s lokálnymi predajňami potravín. Farská charita sa pred koncom minulého roka prvýkrát zapojila do minuloročnej Potravinovej TESCO zbierky, ktorá jej priniesla sumu 323,38 Eur a použije ju na podporu ďalších aktivít v prospech chudobných a núdznych. Symbolický poukaz odovzdal P. Martinovi Lehončákovi OSPPE, správcovi farnosti PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity, s vyjadrením vďaky všetkým dobrovoľníkom Farskej charity Šaštín-Stráže za príklady aktívnej služby.

Symbolicky odovzdal poukaz P. Martinovi Lehončákovi OSPPE (v strede), Boris Hrdý (vpravo) a Karol Vlasák z Bratislavskej arcidiecéznej charity