Centrum solidarity otvárame aj pre farnosti

Darovať oblečenie, kúpiť si ho za symbolickú sumu, využiť sociálne poradenstvo, zorganizovať vzdelávacie stretnutie pre deti či inšpirujúci workshop. Centrum solidarity ponúka Bratislavská arcidiecézna charita aj kňazom a veriacim z farností, ktorí sa radi zapájajú a sami realizujú rôzne aktivity vo farnosti či pomáhajú núdznym. Čo všetko v Centre solidarity charita má, načo sa dá využiť, a aké iné služby bratislavská charita ponúka, odpovedala na stretnutí s kňazmi z dekanátu Bratislava – Juh.