Aktuality

Čo máme nové?

Akustický koncert hudobníkov zo Slovenskej filharmónie

pridal: admin | dátum: 11. decembra 2018 | kategória: Novinky

V piatok 7. decembra nás potešili svojou návštevou ale hlavne hrou a spevom profesionálni hudobníci zo Slovenskej filharmónie, Musica Aeterna, Solamente Naturali a pod.

Zaspievali a zahrali nám niekoľko skladieb od Schuberta, Paganiniho, Mozarta či Giulianiho. Takýchto koncertov mávajú počas dňa niekoľko. Vďaka tomu, že sú financovaní z ArsBratislavensis, si ich mohli naši klienti vypočuť zadarmo. Keďže mnoho z našich klientov sa nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť na takýto koncert mimo zariadenia, bolo toto vystúpenie o to krajšie a vzácnejšie.

Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať hudobníkom, ktorí k nám zavítali a takto nádherne nám spríjemnili deň. Veľmi si vážime ich záujem aj o túto cieľovú s kupinu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.