Aktuality

Čo máme nové?

pridal: admin | dátum: 11. februára 2019 | kategória: Novinky

Ďakujeme za priazeň a podporu, ktorú ste nám preukázali poukázaním 2 % z dane vďaka čomu sa nám pomáhalo ľahšie.

V roku 2018 ste nám poukázali: 4 473,5 Eur.

Vďaka Vašej podpore sme aj v minulosti dokázali skvalitniť každodennú starostlivosť o ľudí trpiacich duševným ochorením v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária, a to najmä organizovaním výletov, zakúpením terapeutického materiálu, zabezpečením hipoterapie, či skrášlením priestorov zariadenia.

Seniorom, zdravotne znevýhodneným a na pomoc odkázaným sme vďaka finančnej podpore dokázali spríjemniť a snáď i uľahčiť ich stav odkázanosti na pomoc iných. 

Dlhodobým projektom je potravinová pomoc, prostredníctvom ktorej sme v roku 2018 rozdistribuovali 3 247 potravinových balíkov pre viac ako 1 200 jednotlivcov a rodín.

Pre rodiny a jednotlivcov s nízkym príjmom sme vytvorili možnosť získať šatstvo, potreby do domácnosti a hygienické potreby v Sklade solidarity na ul. Jasovská 6, Bratislava – Petržalka.

Aj v roku 2019 chceme klásť dôraz na pomoc núdznym osobám poskytovaním už existujúcich služieb a rozvojom nových. Cieľom Bratislavskej arcidiecéznej charity je služby poskytovať aj v ďalších častiach bratislavského regiónu, pričom v roku 2019 plánujeme otvorenie Centra farskej charity Skalica a v Bratislave strediska osobnej hygieny kde bude možnosť zabezpečiť si základné hygienické potreby tak, aby sme mohli byť bližšie pri človeku.