Prečo darovať 2% bratislavskej charite?

Meníme životné príbehy ľudí v núdzi. Vy môžete tiež

Darujte svoje 𝟮 % 𝗱𝗮𝗻𝗲 a pomôžte nám: nosiť jedlo a balíčky viac ako 𝟭𝟬𝟬𝟬 ľuďom v núdzi a bez domova; opatrovať vyše 𝟭𝟬𝟬 seniorov v ich domácnosti; prevádzkovať denný stacionár pre 𝟭𝟱 osôb trpiacich schizofréniou. A najmä, byť tam pre všetkých tých, ktorým iní otočili chrbát.

Vaše 2 % dane z príjmov nám môžu pomôcť v našej každodennej pomoci ľuďom, ktorí sú v núdzi.

  • staráme sa o ľudí s duševným ochorením v DSS a RS Samária
  • navštevujeme a ošetrujeme chorých, bezvládnych, seniorov
  • distribuujeme materiálnu aj potravinovú pomoc ľuďom v núdzi, slobodným rodičom s deťmi, rodinám vo finančnej kríze
  • požičiavame zdravotnícke pomôcky
  • prevádzkujeme Centrum solidarity, kde prijímame aj ponúkame oblečenie, topánky, aj doplnky do domácnosti
  • ponúkame sociálne poradenstvo
  • podporujeme Senior klub pri Quo vadis
  • realizujeme a koordinujeme Zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

AKO DAROVAŤ 2 % BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITE?

ÚDAJE O ORGANIZÁCII:

IČO: 31780521 Obchodné meno: Bratislavská arcidiecézna charita
Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Sídlo: Krasinského 6, 821 04 , Bratislava

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2%

Ak ste v roku 2019 odpracovali ako dobrovoľník/-čka minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane. Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2020 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A

– fyzická osoba typ B

Ak ste v roku 2019 odpracovali odpracovali ako dobrovoľník/-čka minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1 % z dane.

Ďakujeme!